Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices’


Identifikátor aktu: C(2021)32
Názov: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices’
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.01.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/5
Názov procesu: C(2021)32 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“