Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Definining the position of the Commission following the European Parliament resolution of 22 October 2020 on obligations of the Commission in the field of visa reciprocity and reporting on the state of play


Identifikátor aktu: COM(2020)851
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Definining the position of the Commission following the European Parliament resolution of 22 October 2020 on obligations of the Commission in the field of visa reciprocity and reporting on the state of play
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.12.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/820
Názov procesu: COM(2020)851 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, ktorým sa v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2020 o povinnostiach Komisie v oblasti vízovej reciprocity vymedzuje pozícia Komisie a...