Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the effectiveness of the implementation of the single European emergency number '112'


Identifikátor aktu: COM(2020)808
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the effectiveness of the implementation of the single European emergency number '112'
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.12.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/793
Názov procesu: COM(2020)808 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o účinnosti implementácie jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112