Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code


Identifikátor aktu: COM(2020)806
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.12.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/788
Názov procesu: COM(2020)806 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 278a Colného kódexu Únie, pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý vo vývoji elektronických systémov stanovených v kódexe

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code [docx, 329 kB] anglický 15.12.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code [pdf, 699 kB] anglický 15.12.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 278a Colného kódexu Únie, pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý vo vývoji elektronických systémov stanovených v kódexe [docx, 421 kB] slovenský 15.12.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 278a Colného kódexu Únie, pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý vo vývoji elektronických systémov stanovených v kódexe [pdf, 981 kB] slovenský 15.12.2020 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code [docx, 986 kB] anglický 15.12.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code [pdf, 2032 kB] anglický 15.12.2020 Staff working document