Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN CENTRAL BANK and THE COURT OF AUDITORS on the review of the European Union under the Implementation Review Mechanism of the United Nation Conventions against Corruption (UNCAC)


Identifikátor aktu: COM(2020)793
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN CENTRAL BANK and THE COURT OF AUDITORS on the review of the European Union under the Implementation Review Mechanism of the United Nation Conventions against Corruption (UNCAC)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.12.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/787
Názov procesu: *COM(2020)793 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, SÚDNEMU DVORU EURÓPSKEJ ÚNIE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE a DVORU AUDÍTOROV o preskúmaní Európskej únie na základe mechanizmu preskúmania vykonáv...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, SÚDNEMU DVORU EURÓPSKEJ ÚNIE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE a DVORU AUDÍTOROV o preskúmaní Európskej únie na základe mechanizmu preskúmania vykonávania Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii [docx, 102 kB] slovenský 17.12.2020 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, SÚDNEMU DVORU EURÓPSKEJ ÚNIE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE a DVORU AUDÍTOROV o preskúmaní Európskej únie na základe mechanizmu preskúmania vykonávania Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii [pdf, 695 kB] slovenský 17.12.2020 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN CENTRAL BANK and THE COURT OF AUDITORS on the review of the European Union under the Implementation Review Mechanism of the United Nation Conventions against Corruption (UNCAC) [docx, 100 kB] anglický 14.12.2020 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN CENTRAL BANK and THE COURT OF AUDITORS on the review of the European Union under the Implementation Review Mechanism of the United Nation Conventions against Corruption (UNCAC) [pdf, 538 kB] anglický 14.12.2020 Communication