Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Premier rapport sur l’état d’avancement de la stratégie de l’UE sur l’union de la sécurité


Identifikátor aktu: COM(2020)797
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Premier rapport sur l’état d’avancement de la stratégie de l’UE sur l’union de la sécurité
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.12.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/775
Názov procesu: COM(2020)797 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Prvá správa o pokroku v plnení stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Prvá správa o pokroku v plnení stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu [docx, 793 kB] slovenský 19.01.2021 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Prvá správa o pokroku v plnení stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu [pdf, 1680 kB] slovenský 19.01.2021 Communication
PRÍLOHA k Prvej správe o pokroku v plnení stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu Stav vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti [docx, 82 kB] slovenský 19.01.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k Prvej správe o pokroku v plnení stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu Stav vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti [pdf, 352 kB] slovenský 19.01.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Prvá správa o pokroku v plnení stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu Plán vykonávania [docx, 80 kB] slovenský 19.01.2021 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Prvá správa o pokroku v plnení stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu Plán vykonávania [pdf, 388 kB] slovenský 19.01.2021 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy [docx, 930 kB] anglický 20.12.2020 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy [pdf, 1075 kB] anglický 20.12.2020 Communication
ANNEX to the First Progress Report on the EU Security Union Strategy Status of implementation of legislation on security [docx, 70 kB] anglický 20.12.2020 Annex Annexes
ANNEX to the First Progress Report on the EU Security Union Strategy Status of implementation of legislation on security [pdf, 339 kB] anglický 20.12.2020 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy Implementation Roadmap [docx, 79 kB] anglický 20.12.2020 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy Implementation Roadmap [pdf, 289 kB] anglický 20.12.2020 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy [docx, 958 kB] anglický 10.12.2020 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy [pdf, 1076 kB] anglický 10.12.2020 Communication
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy Status of implementation of legislation on security [docx, 82 kB] anglický 10.12.2020 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy Status of implementation of legislation on security [pdf, 340 kB] anglický 10.12.2020 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy Implementation Roadmap [docx, 79 kB] anglický 10.12.2020 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Progress Report on the EU Security Union Strategy Implementation Roadmap [pdf, 289 kB] anglický 10.12.2020 Annex Annexes