Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a new fisheries agreement between the European Union and the Kingdom of Norway


Identifikátor aktu: COM(2020)787
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a new fisheries agreement between the European Union and the Kingdom of Norway
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.12.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/766
Názov procesu: COM(2020)787 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o novej rybárskej dohode medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a new fisheries agreement between the European Union and the Kingdom of Norway [docx, 82 kB] anglický 09.12.2020 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a new fisheries agreement between the European Union and the Kingdom of Norway [pdf, 251 kB] anglický 09.12.2020 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o novej rybárskej dohode medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom [docx, 82 kB] slovenský 09.12.2020 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o novej rybárskej dohode medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom [pdf, 334 kB] slovenský 09.12.2020 Recommendation for a decision
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a new fisheries agreement between the European Union and the Kingdom of Norway [docx, 78 kB] anglický 09.12.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a new fisheries agreement between the European Union and the Kingdom of Norway [pdf, 145 kB] anglický 09.12.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu ROZHODNUTIA RADY o poverení začať rokovania o novej rybárskej dohode medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom [docx, 80 kB] slovenský 09.12.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu ROZHODNUTIA RADY o poverení začať rokovania o novej rybárskej dohode medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom [pdf, 235 kB] slovenský 09.12.2020 Annex Annexes