Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan of the other part


Identifikátor aktu: COM(2020)764
Medziinštitucionálny kód: 2020/0338 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan of the other part
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.11.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/735
Názov procesu: COM(2020)764 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci spoločného výboru zriadeného Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na j...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci spoločného výboru zriadeného Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej [docx, 84 kB] slovenský 27.11.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci spoločného výboru zriadeného Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej [pdf, 331 kB] slovenský 27.11.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan of the other part [docx, 83 kB] anglický 27.11.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan of the other part [pdf, 233 kB] anglický 27.11.2020 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan of the other part [docx, 81 kB] anglický 27.11.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan of the other part [pdf, 146 kB] anglický 27.11.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci spoločného výboru zriadeného Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej [docx, 83 kB] slovenský 27.11.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci spoločného výboru zriadeného Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej [pdf, 321 kB] slovenský 27.11.2020 Annex Annexes