Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the date from which the provisions of Title III of Part Two of the Agreement shall apply to the nationals of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, and the Swiss Confederation


Identifikátor aktu: COM(2020)780
Medziinštitucionálny kód: 2020/0344 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the date from which the provisions of Title III of Part Two of the Agreement shall apply to the nationals of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, and the Swiss Confederation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.11.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/733
Názov procesu: COM(2020)780 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európsk...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o dátum, od ktorého sa ustanovenia hlavy III druhej časti dohody uplatňujú na štátnych príslušníkov Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie [docx, 87 kB] slovenský 02.12.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o dátum, od ktorého sa ustanovenia hlavy III druhej časti dohody uplatňujú na štátnych príslušníkov Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie [pdf, 341 kB] slovenský 02.12.2020 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o dátum, od ktorého sa ustanovenia hlavy III druhej časti dohody uplatňujú na štátnych príslušníkov Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie [docx, 81 kB] slovenský 02.12.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o dátum, od ktorého sa ustanovenia hlavy III druhej časti dohody uplatňujú na štátnych príslušníkov Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie [pdf, 305 kB] slovenský 02.12.2020 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the date from which the provisions of Title III of Part Two of the Agreement shall apply to the nationals of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, and the Swiss Confederation [docx, 87 kB] anglický 27.11.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the date from which the provisions of Title III of Part Two of the Agreement shall apply to the nationals of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, and the Swiss Confederation [pdf, 335 kB] anglický 27.11.2020 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the date from which the provisions of Title III of Part Two of the Agreement shall apply to the nationals of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, and the Swiss Confederation [docx, 81 kB] anglický 27.11.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the date from which the provisions of Title III of Part Two of the Agreement shall apply to the nationals of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, and the Swiss Confederation [pdf, 227 kB] anglický 27.11.2020 Annex Annexes