Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Making the most of the EU’s innovative potential An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience


Identifikátor aktu: COM(2020)760
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Making the most of the EU’s innovative potential An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.11.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/726
Názov procesu: COM(2020)760 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Maximálne využitie inovačného potenciálu EÚ Akčný plán pre oblasť duševného vlastn...