Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the overall operation of official controls performed in Member States (2017-2018) to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products


Identifikátor aktu: COM(2020)756
Názov: Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the overall operation of official controls performed in Member States (2017-2018) to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.11.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/720
Názov procesu: COM(2020)756 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o celkovom fungovaní úradných kontrol vykonávaných v členských štátoch (2017 – 2018) na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva, pravidiel pre z...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the overall operation of official controls performed in Member States (2017-2018) to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products [docx, 334 kB] anglický 24.11.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the overall operation of official controls performed in Member States (2017-2018) to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products [pdf, 602 kB] anglický 24.11.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o celkovom fungovaní úradných kontrol vykonávaných v členských štátoch (2017 – 2018) na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva, pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, zdravie rastlín a prípravky na ochranu rastlín [docx, 304 kB] slovenský 24.11.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o celkovom fungovaní úradných kontrol vykonávaných v členských štátoch (2017 – 2018) na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva, pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, zdravie rastlín a prípravky na ochranu rastlín [pdf, 815 kB] slovenský 24.11.2020 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ... Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the overall operation of official controls performed in Member States (2017-2018) to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products [docx, 115 kB] anglický 24.11.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ... Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the overall operation of official controls performed in Member States (2017-2018) to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products [pdf, 484 kB] anglický 24.11.2020 Staff working document