Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union (Reporting year 2018)


Identifikátor aktu: COM(2020)742
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union (Reporting year 2018)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.11.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/715
Názov procesu: COM(2020)742 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Kvalita benzínu a motorovej nafty, ktoré sa používajú v cestnej doprave v Európskej únii (Rok podávania správ 2018)