Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the minimum level of training of seafarers (codification)


Identifikátor aktu: COM(2020)739
Medziinštitucionálny kód: 2020/0329 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the minimum level of training of seafarers (codification)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.11.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/709
Názov procesu: COM(2020)739 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the minimum level of training of seafarers (codification) [docx, 132 kB] anglický 18.11.2020 Proposal for a directive
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the minimum level of training of seafarers (codification) [pdf, 400 kB] anglický 18.11.2020 Proposal for a directive
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie) [docx, 132 kB] slovenský 18.11.2020 Proposal for a directive
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie) [pdf, 601 kB] slovenský 18.11.2020 Proposal for a directive
PRÍLOHY k Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie) [docx, 101 kB] slovenský 18.11.2020 Annex Annexes
PRÍLOHY k Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie) [pdf, 554 kB] slovenský 18.11.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the minimum level of training of seafarers (codification) [docx, 102 kB] anglický 18.11.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the minimum level of training of seafarers (codification) [pdf, 345 kB] anglický 18.11.2020 Annex Annexes