Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Enhanced Surveillance update - Greece, November 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)751
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Enhanced Surveillance update - Greece, November 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.11.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/707
Názov procesu: COM(2020)751 OZNÁMENIE KOMISIE Aktualizácia správy o sprísnenom dohľade – Grécko, november 2020