Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the Netherlands to introduce a special measure derogating from Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2020)728
Medziinštitucionálny kód: 2020/0323 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the Netherlands to introduce a special measure derogating from Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.11.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/703
Názov procesu: COM(2020)728 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Holandsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článkov 168 a 168a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty