Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors


Identifikátor aktu: COM(2020)715
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.11.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/699
Názov procesu: COM(2020)715 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní a správe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúcej sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emis...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní a správe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúcej sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve [docx, 105 kB] slovenský 16.11.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní a správe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúcej sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve [pdf, 586 kB] slovenský 16.11.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [docx, 102 kB] anglický 16.11.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [pdf, 460 kB] anglický 16.11.2020 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF THE OUTDOOR NOISE DIRECTIVE 2000/14/EC Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [docx, 3658 kB] anglický 16.11.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF THE OUTDOOR NOISE DIRECTIVE 2000/14/EC Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [docx, 1629 kB] anglický 16.11.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF THE OUTDOOR NOISE DIRECTIVE 2000/14/EC Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [docx, 589 kB] anglický 16.11.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF THE OUTDOOR NOISE DIRECTIVE 2000/14/EC Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [pdf, 1960 kB] anglický 16.11.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF THE OUTDOOR NOISE DIRECTIVE 2000/14/EC Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [pdf, 1123 kB] anglický 16.11.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF THE OUTDOOR NOISE DIRECTIVE 2000/14/EC Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [pdf, 479 kB] anglický 16.11.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION OF THE OUTDOOR NOISE DIRECTIVE 2000/14/EC Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [docx, 69 kB] anglický 16.11.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION OF THE OUTDOOR NOISE DIRECTIVE 2000/14/EC Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors [pdf, 228 kB] anglický 16.11.2020