Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products


Identifikátor aktu: COM(2020)708
Medziinštitucionálny kód: 2020/0318 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.11.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/695
Názov procesu: *COM(2020)708 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [docx, 89 kB] slovenský 13.11.2020 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [pdf, 288 kB] slovenský 13.11.2020 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [docx, 89 kB] anglický 13.11.2020 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [pdf, 280 kB] anglický 13.11.2020 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [docx, 100 kB] slovenský 13.11.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [pdf, 679 kB] slovenský 13.11.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [docx, 100 kB] anglický 13.11.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [pdf, 551 kB] anglický 13.11.2020 Annex Annexes