Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position adopted by the Council at first reading on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) and of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC)No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters This Communication refers to both COM(2018) 378 final - 2018/0203(COD) and COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD)


Identifikátor aktu: COM(2020)695
Medziinštitucionálny kód: 2018/0203 (COD)
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position adopted by the Council at first reading on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) and of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC)No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters This Communication refers to both COM(2018) 378 final - 2018/0203(COD) and COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.11.2020
Typ aktu: Adoption by Commission of its communication on Council's position at 1st reading
Číslo procesu: LPEU/2020/677
Názov procesu: COM(2020)695 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii prijatej Radou v prvom čítaní k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position adopted by the Council at first reading on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) and of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC)No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters This Communication refers to both COM(2018) 378 final - 2018/0203(COD) and COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD) [docx, 84 kB] anglický 06.11.2020 Communication concerning the position of the Council
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position adopted by the Council at first reading on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) and of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC)No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters This Communication refers to both COM(2018) 378 final - 2018/0203(COD) and COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD) [pdf, 253 kB] anglický 06.11.2020 Communication concerning the position of the Council
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii prijatej Radou v prvom čítaní k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach Toto oznámenie sa týka COM(2018) 378 final – 2018/0203(COD) a COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD) [docx, 84 kB] slovenský 06.11.2020 Communication concerning the position of the Council
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii prijatej Radou v prvom čítaní k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach Toto oznámenie sa týka COM(2018) 378 final – 2018/0203(COD) a COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD) [pdf, 261 kB] slovenský 06.11.2020 Communication concerning the position of the Council