Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementation of the third programme of Union action in the field of health (2018)


Identifikátor aktu: COM(2020)691
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementation of the third programme of Union action in the field of health (2018)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.11.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/676
Názov procesu: COM(2020)691 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Vykonávanie tretieho akčného programu Únie v oblasti zdravia (2018)