Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le système de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) n° 952/2013


Identifikátor aktu: COM(2020)673
Medziinštitucionálny kód: 2020/0306 (COD)
Názov: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le système de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) n° 952/2013
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.10.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/662
Názov procesu: COM(2020)673 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 [docx, 176 kB] slovenský 04.11.2020 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 [pdf, 1070 kB] slovenský 04.11.2020 Proposal for a regulation
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 [docx, 108 kB] slovenský 04.11.2020 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 [pdf, 442 kB] slovenský 04.11.2020 Summary of impact assessment
PRÍLOHA k návrhu na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 [docx, 81 kB] slovenský 04.11.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 [pdf, 252 kB] slovenský 04.11.2020 Annex Annexes
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [docx, 166 kB] anglický 29.10.2020 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [pdf, 1001 kB] anglický 29.10.2020 Proposal for a regulation
[pdf, 992 kB] anglický 29.10.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [docx, 104 kB] anglický 29.10.2020 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [pdf, 313 kB] anglický 29.10.2020 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [docx, 2755 kB] anglický 29.10.2020 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [pdf, 5542 kB] anglický 29.10.2020 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity grid Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [docx, 104 kB] anglický 29.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity grid Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [pdf, 543 kB] anglický 29.10.2020 Staff working document
ANNEX to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [docx, 79 kB] anglický 29.10.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [pdf, 53 kB] anglický 29.10.2020 Annex Annexes