Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON GUARANTEES COVERED BY THE GENERAL BUDGET Situation at 31 December 2019


Identifikátor aktu: COM(2020)677
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON GUARANTEES COVERED BY THE GENERAL BUDGET Situation at 31 December 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.10.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/656
Názov procesu: COM(2020)677 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O ZÁRUKÁCH KRYTÝCH VŠEOBECNÝM ROZPOČTOM Situácia k 31. decembru 2019