Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 23 November 1998 concerning exchange rate matters relating to the CFA franc and the Comorian franc (98/683/EC)


Identifikátor aktu: COM(2020)658
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 23 November 1998 concerning exchange rate matters relating to the CFA franc and the Comorian franc (98/683/EC)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.10.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/642
Názov procesu: COM(2020)658 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady z 23. novembra 1998 o otázkach výmenných kurzov týkajúcich sa franku CFA a komorského franku (98/683/ES)