Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Une stratégie de l'UE pour réduire les émissions de méthane


Identifikátor aktu: COM(2020)663
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Une stratégie de l'UE pour réduire les émissions de méthane
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.10.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/636
Názov procesu: COM(2020)663 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu