Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness


Identifikátor aktu: COM(2020)953
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.10.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/629
Názov procesu: COM(2020)953 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o pokroku v oblasti konkurencieschopnosti v sektore čistej energie

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o pokroku v oblasti konkurencieschopnosti v sektore čistej energie [docx, 1396 kB] slovenský 03.11.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o pokroku v oblasti konkurencieschopnosti v sektore čistej energie [pdf, 2095 kB] slovenský 03.11.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [docx, 1013 kB] anglický 14.10.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [pdf, 1835 kB] anglický 14.10.2020 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [docx, 1918 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [docx, 2647 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [docx, 3381 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [docx, 3607 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [docx, 3168 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [pdf, 2044 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [pdf, 2468 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [pdf, 2257 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [pdf, 2975 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Clean Energy Transition – Technologies and Innovations Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness [pdf, 3813 kB] anglický 14.10.2020 Staff working document