Naspäť na výsledky hľadania

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN sur l'utilisation faite en 2018 par les institutions des règlements du Conseil n° 495/77, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1945/2006 (sur les astreintes), n° 858/2004 (sur les conditions de travail pénibles) et n° 300/76, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1873/2006 (sur le service continu ou par tours)


Identifikátor aktu: COM(2020)634
Názov: RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN sur l'utilisation faite en 2018 par les institutions des règlements du Conseil n° 495/77, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1945/2006 (sur les astreintes), n° 858/2004 (sur les conditions de travail pénibles) et n° 300/76, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1873/2006 (sur le service continu ou par tours)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.10.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/617
Názov procesu: COM(2020)634 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o uplatňovaní nariadenia Rady č. 495/77, naposledy zmeneného nariadením č. 1945/2006 (o pracovnej pohotovosti), nariadenia Rady č. 858/2004 (o mimoriadne náročných...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o uplatňovaní nariadenia Rady č. 495/77, naposledy zmeneného nariadením č. 1945/2006 (o pracovnej pohotovosti), nariadenia Rady č. 858/2004 (o mimoriadne náročných pracovných podmienkach) a nariadenia Rady č. 300/76, naposledy zmeneného nariadením č. 1873/2006 (o práci na zmeny) v inštitúciách v roku 2018 [docx, 109 kB] slovenský 08.10.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o uplatňovaní nariadenia Rady č. 495/77, naposledy zmeneného nariadením č. 1945/2006 (o pracovnej pohotovosti), nariadenia Rady č. 858/2004 (o mimoriadne náročných pracovných podmienkach) a nariadenia Rady č. 300/76, naposledy zmeneného nariadením č. 1873/2006 (o práci na zmeny) v inštitúciách v roku 2018 [pdf, 862 kB] slovenský 08.10.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the use made in 2018 by the institutions of Council Regulations No 495/77, last amended by Regulation No 1945/2006 (on standby duty), No 858/2004 (on particularly arduous working conditions), and No 300/76, last amended by Regulation No 1873/2006 (on shift work) [docx, 108 kB] anglický 08.10.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the use made in 2018 by the institutions of Council Regulations No 495/77, last amended by Regulation No 1945/2006 (on standby duty), No 858/2004 (on particularly arduous working conditions), and No 300/76, last amended by Regulation No 1873/2006 (on shift work) [pdf, 506 kB] anglický 08.10.2020 Report