Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of the Fisheries Agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Norway


Identifikátor aktu: COM(2020)637
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of the Fisheries Agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Norway
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.10.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/614
Názov procesu: COM(2020)637 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Komisia poveruje začatím rokovaní v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť rybársku dohodu so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a s Nórskym kráľovs...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Komisia poveruje začatím rokovaní v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť rybársku dohodu so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a s Nórskym kráľovstvom [docx, 81 kB] slovenský 07.10.2020 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Komisia poveruje začatím rokovaní v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť rybársku dohodu so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a s Nórskym kráľovstvom [pdf, 329 kB] slovenský 07.10.2020 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of the Fisheries Agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Norway [docx, 83 kB] anglický 07.10.2020 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of the Fisheries Agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Norway [pdf, 246 kB] anglický 07.10.2020 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Komisia poveruje začatím rokovaní v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť rybársku dohodu so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a s Nórskym kráľovstvom [docx, 81 kB] slovenský 07.10.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Komisia poveruje začatím rokovaní v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť rybársku dohodu so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a s Nórskym kráľovstvom [pdf, 230 kB] slovenský 07.10.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Fisheries Agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Norway [docx, 79 kB] anglický 07.10.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Fisheries Agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Norway [pdf, 36 kB] anglický 07.10.2020 Annex Annexes