Naspäť na výsledky hľadania

proposition de règlement du Parlement au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [Fonds «Asile et migration»]


Identifikátor aktu: COM(2020)610
Medziinštitucionálny kód: 2020/0279 (COD)
Názov: proposition de règlement du Parlement au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [Fonds «Asile et migration»]
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.09.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/592
Názov procesu: COM(2020)610 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/ES a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu]

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/ES a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu] [docx, 244 kB] slovenský 02.11.2020 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/ES a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu] [pdf, 1499 kB] slovenský 02.11.2020 Proposal for a regulation
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu] [docx, 87 kB] slovenský 02.11.2020 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení azylu a migrácie a o zmene smernice Rady 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, a navrhovaného nariadenia (EÚ) XXX/XXX [Fond pre azyl a migráciu] [pdf, 287 kB] slovenský 02.11.2020 Annex Annexes
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] [docx, 232 kB] anglický 25.09.2020 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] [pdf, 1105 kB] anglický 25.09.2020 Proposal for a regulation
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asylum and migration management and amending Council Directive (EC)2003/109 and the proposed Regulation (EU)XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] [docx, 1736 kB] anglický 25.09.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asylum and migration management and amending Council Directive (EC)2003/109 and the proposed Regulation (EU)XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] [pdf, 2270 kB] anglický 25.09.2020 Staff working document
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] [docx, 87 kB] anglický 25.09.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] [pdf, 183 kB] anglický 25.09.2020 Annex Annexes