Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Republic of Liberia


Identifikátor aktu: COM(2020)582
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Republic of Liberia
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.09.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/585
Názov procesu: COM(2020)582 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť protokol k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva s vládou Libérijskej republiky

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia [docx, 85 kB] anglický 25.09.2020 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia [pdf, 253 kB] anglický 25.09.2020 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť protokol k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva s vládou Libérijskej republiky [docx, 83 kB] slovenský 25.09.2020 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť protokol k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva s vládou Libérijskej republiky [pdf, 330 kB] slovenský 25.09.2020 Recommendation for a decision
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia [docx, 82 kB] anglický 25.09.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia [pdf, 152 kB] anglický 25.09.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o protokole k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Libérijskej republiky [docx, 82 kB] slovenský 25.09.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o protokole k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Libérijskej republiky [pdf, 241 kB] slovenský 25.09.2020 Annex Annexes
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia [docx, 109 kB] anglický 25.09.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia [pdf, 332 kB] anglický 25.09.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia [docx, 72 kB] anglický 25.09.2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia [pdf, 215 kB] anglický 25.09.2020