Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Government of the Cook Islands on an extension to the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands, expiring on 13 October 2020


Identifikátor aktu: COM(2020)589
Medziinštitucionálny kód: 2020/0275 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Government of the Cook Islands on an extension to the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands, expiring on 13 October 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.09.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/584
Názov procesu: COM(2020)589 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybá...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [docx, 117 kB] slovenský 25.09.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [pdf, 622 kB] slovenský 25.09.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Government of the Cook Islands concerning an extension of the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands [docx, 114 kB] anglický 25.09.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Government of the Cook Islands concerning an extension of the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands [pdf, 603 kB] anglický 25.09.2020 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [docx, 80 kB] slovenský 25.09.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [pdf, 232 kB] slovenský 25.09.2020 Annex Annexes
ANNEX accompanying the Proposal of a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Government of the Cook Islands concerning an extension of the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands [docx, 81 kB] anglický 25.09.2020 Annex Annexes
ANNEX accompanying the Proposal of a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Government of the Cook Islands concerning an extension of the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands [pdf, 141 kB] anglický 25.09.2020 Annex Annexes