Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement amending the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the accessions of the Independent State of Samoa and the Solomon Islands, and of future accessions of other Pacific Island States


Identifikátor aktu: COM(2020)576
Medziinštitucionálny kód: 2020/0263 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement amending the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the accessions of the Independent State of Samoa and the Solomon Islands, and of future accessions of other Pacific Island States
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.09.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/568
Názov procesu: COM(2020)576 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na d...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement amending the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the accessions of the Independent State of Samoa and the Solomon Islands, and of future accessions of other Pacific Island States [docx, 85 kB] anglický 22.09.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement amending the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the accessions of the Independent State of Samoa and the Solomon Islands, and of future accessions of other Pacific Island States [pdf, 169 kB] anglický 22.09.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o pristúpenie Samojského nezávislého štátu a Šalamúnových ostrovov a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov [docx, 85 kB] slovenský 22.09.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o pristúpenie Samojského nezávislého štátu a Šalamúnových ostrovov a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov [pdf, 350 kB] slovenský 22.09.2020 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o pristúpenie Samojského nezávislého štátu a Šalamúnových ostrovov a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov [docx, 80 kB] slovenský 22.09.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o pristúpenie Samojského nezávislého štátu a Šalamúnových ostrovov a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov [pdf, 296 kB] slovenský 22.09.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement amending the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the accessions of the Independent State of Samoa and the Solomon Islands, and of future accessions of other Pacific Island States [docx, 80 kB] anglický 22.09.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement amending the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the accessions of the Independent State of Samoa and the Solomon Islands, and of future accessions of other Pacific Island States [pdf, 142 kB] anglický 22.09.2020 Annex Annexes