Naspäť na výsledky hľadania

Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)


Identifikátor aktu: COM(2020)563
Medziinštitucionálny kód: 2020/0036 (COD)
Názov: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.09.2020
Typ aktu: Adoption by Commission of amended proposal
Číslo procesu: LPEU/2020/559
Názov procesu: COM(2020)563 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)