Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Sweden to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC


Identifikátor aktu: COM(2020)497
Medziinštitucionálny kód: 2020/0254 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Sweden to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.09.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/551
Názov procesu: COM(2020)497 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES