Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the elimination of customs duties on certain products


Identifikátor aktu: COM(2020)496
Medziinštitucionálny kód: 2020/0253 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the elimination of customs duties on certain products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.09.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/541
Názov procesu: COM(2020)496 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o odstránení ciel na určité výrobky