Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic


Identifikátor aktu: COM(2020)499
Medziinštitucionálny kód: 2020/0256 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.09.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/536
Názov procesu: COM(2020)499 Návrh ODPORÚČANIE RADY o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19