Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION opening and providing for the administration of autonomous Union tariff quotas for imports of certain fishery products into the Canary Islands from 2021 to 2027


Identifikátor aktu: COM(2020)437
Medziinštitucionálny kód: 2020/0209 (CNS)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION opening and providing for the administration of autonomous Union tariff quotas for imports of certain fishery products into the Canary Islands from 2021 to 2027
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 31.08.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/529
Názov procesu: COM(2020)437 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy a stanovuje sa ich správa na obdobie 2021 – 2027

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy a stanovuje sa ich správa na obdobie 2021 – 2027 [docx, 85 kB] slovenský 31.08.2020 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy a stanovuje sa ich správa na obdobie 2021 – 2027 [pdf, 356 kB] slovenský 31.08.2020 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION opening and providing for the administration of autonomous Union tariff quotas for imports of certain fishery products into the Canary Islands from 2021 to 2027 [docx, 84 kB] anglický 31.08.2020 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION opening and providing for the administration of autonomous Union tariff quotas for imports of certain fishery products into the Canary Islands from 2021 to 2027 [pdf, 263 kB] anglický 31.08.2020 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy a stanovuje sa ich správa na obdobie 2021 – 2027 [docx, 79 kB] slovenský 31.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy a stanovuje sa ich správa na obdobie 2021 – 2027 [pdf, 231 kB] slovenský 31.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the proposal for a Council Regulation opening and providing for the administration of autonomous Union tariff quotas for imports of certain fishery products into the Canary Islands from 2021 to 2027 [docx, 79 kB] anglický 31.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the proposal for a Council Regulation opening and providing for the administration of autonomous Union tariff quotas for imports of certain fishery products into the Canary Islands from 2021 to 2027 [pdf, 142 kB] anglický 31.08.2020 Annex Annexes