Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea, and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in other waters


Identifikátor aktu: COM(2020)436
Medziinštitucionálny kód: 2020/0208 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea, and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in other waters
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.08.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/523
Názov procesu: COM(2020)436 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/123, pokiaľ ide o...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/123, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách [docx, 101 kB] slovenský 31.08.2020 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/123, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách [pdf, 525 kB] slovenský 31.08.2020 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori [docx, 90 kB] slovenský 31.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori [pdf, 397 kB] slovenský 31.08.2020 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea, and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in other waters [docx, 99 kB] anglický 28.08.2020 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea, and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in other waters [pdf, 424 kB] anglický 28.08.2020 Proposal for a regulation
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea [docx, 90 kB] anglický 28.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea [pdf, 195 kB] anglický 28.08.2020 Annex Annexes