Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Progress report on implementation of the TEN-T network in 2016-2017


Identifikátor aktu: COM(2020)433
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Progress report on implementation of the TEN-T network in 2016-2017
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.08.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/522
Názov procesu: COM(2020)433 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Progress report on the implementation of the TEN-T Network in 2016-2017 [docx, 2872 kB] anglický 26.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Progress report on the implementation of the TEN-T Network in 2016-2017 [docx, 1539 kB] anglický 26.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Progress report on the implementation of the TEN-T Network in 2016-2017 [docx, 2268 kB] anglický 26.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Progress report on the implementation of the TEN-T Network in 2016-2017 [docx, 3135 kB] anglický 26.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Progress report on the implementation of the TEN-T Network in 2016-2017 [pdf, 532 kB] anglický 26.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Progress report on the implementation of the TEN-T Network in 2016-2017 [pdf, 858 kB] anglický 26.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Progress report on the implementation of the TEN-T Network in 2016-2017 [pdf, 706 kB] anglický 26.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Progress report on the implementation of the TEN-T Network in 2016-2017 [pdf, 781 kB] anglický 26.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k Správe Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [docx, 2268 kB] slovenský 26.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k Správe Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [docx, 3136 kB] slovenský 26.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k Správe Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [docx, 1539 kB] slovenský 26.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k Správe Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [docx, 2872 kB] slovenský 26.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k Správe Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [pdf, 782 kB] slovenský 26.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k Správe Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [pdf, 533 kB] slovenský 26.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k Správe Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [pdf, 707 kB] slovenský 26.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k Správe Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [pdf, 859 kB] slovenský 26.08.2020 Annex Annexes
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [docx, 122 kB] slovenský 26.08.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii siete TEN-T v rokoch 2016 a 2017 [pdf, 845 kB] slovenský 26.08.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Progress report on implementation of the TEN-T network in 2016-2017 [docx, 203 kB] anglický 26.08.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Progress report on implementation of the TEN-T network in 2016-2017 [pdf, 604 kB] anglický 26.08.2020 Report