Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/2236 of 16 December 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas


Identifikátor aktu: COM(2020)431
Medziinštitucionálny kód: 2020/0203 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/2236 of 16 December 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.08.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/516
Názov procesu: COM(2020)431 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/2236 zo 16. decembra 2019, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredo...