Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation


Identifikátor aktu: COM(2020)406
Medziinštitucionálny kód: 2020/0190 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.08.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/502
Názov procesu: COM(2020)406 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členským...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu protokolu 4 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [docx, 91 kB] slovenský 08.09.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu protokolu 4 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [pdf, 372 kB] slovenský 08.09.2020 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Asociačnej rady zriadenej Euro-stredomorskou dohodou, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu protokolu 4 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [docx, 422 kB] slovenský 08.09.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Asociačnej rady zriadenej Euro-stredomorskou dohodou, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu protokolu 4 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [pdf, 1833 kB] slovenský 08.09.2020 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [docx, 89 kB] anglický 24.08.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [pdf, 360 kB] anglický 24.08.2020 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [docx, 434 kB] anglický 24.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [pdf, 1683 kB] anglický 24.08.2020 Annex Annexes