Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation


Identifikátor aktu: COM(2020)390
Medziinštitucionálny kód: 2020/0183 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.08.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/492
Názov procesu: *COM(2020)390 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na dru...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu protokolu 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [docx, 90 kB] slovenský 08.09.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu protokolu 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [pdf, 375 kB] slovenský 08.09.2020 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu protokolu 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [docx, 432 kB] slovenský 08.09.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu protokolu 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [pdf, 1831 kB] slovenský 08.09.2020 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [docx, 89 kB] anglický 24.08.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [pdf, 360 kB] anglický 24.08.2020 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [docx, 444 kB] anglický 24.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [pdf, 1686 kB] anglický 24.08.2020 Annex Annexes