Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Poland to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak


Identifikátor aktu: COM(2020)455
Medziinštitucionálny kód: 2020/0214 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Poland to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.08.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/487
Názov procesu: COM(2020)455 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Poľsku poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-1...