Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2019


Identifikátor aktu: COM(2020)385
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.08.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/470
Názov procesu: COM(2020)385 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV O RIADENÍ ZÁRUČNÉHO FONDU EURÓPSKEHO FONDU PRE STRATEGICKÉ INVESTÍCIE V ROKU 2019

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV O RIADENÍ ZÁRUČNÉHO FONDU EURÓPSKEHO FONDU PRE STRATEGICKÉ INVESTÍCIE V ROKU 2019 [docx, 86 kB] slovenský 18.08.2020 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV O RIADENÍ ZÁRUČNÉHO FONDU EURÓPSKEHO FONDU PRE STRATEGICKÉ INVESTÍCIE V ROKU 2019 [pdf, 371 kB] slovenský 18.08.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2019 [docx, 85 kB] anglický 18.08.2020 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2019 [pdf, 269 kB] anglický 18.08.2020 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2019 [docx, 178 kB] anglický 18.08.2020 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2019 [pdf, 740 kB] anglický 18.08.2020 Staff working document