Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, on the one part, and the Pacific States, on the other part, as regard the establishment of the Rules of Procedure of the Trade Committee and the Rules of Procedure of the Special Committees


Identifikátor aktu: COM(2020)374
Medziinštitucionálny kód: 2020/0175 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, on the one part, and the Pacific States, on the other part, as regard the establishment of the Rules of Procedure of the Trade Committee and the Rules of Procedure of the Special Committees
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.08.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/465
Názov procesu: COM(2020)374 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorský...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod a rokovacieho poriadku osobitných výborov [docx, 82 kB] slovenský 13.08.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod a rokovacieho poriadku osobitných výborov [pdf, 334 kB] slovenský 13.08.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, on the one part, and the Pacific States, on the other part, as regard the establishment of the Rules of Procedure of the Trade Committee and the Rules of Procedure of the Special Committees [docx, 81 kB] anglický 13.08.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, on the one part, and the Pacific States, on the other part, as regard the establishment of the Rules of Procedure of the Trade Committee and the Rules of Procedure of the Special Committees [pdf, 238 kB] anglický 13.08.2020 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod a rokovacieho poriadku osobitných výborov [docx, 87 kB] slovenský 13.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod a rokovacieho poriadku osobitných výborov [pdf, 345 kB] slovenský 13.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, on the one part, and the Pacific States, on the other part, as regard the establishment of the Rules of Procedure of the Trade Committee and the Rules of Procedure of the Special Committees [docx, 87 kB] anglický 13.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, on the one part, and the Pacific States, on the other part, as regard the establishment of the Rules of Procedure of the Trade Committee and the Rules of Procedure of the Special Committees [pdf, 257 kB] anglický 13.08.2020 Annex Annexes