Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee meeting in trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other, concerning the update of Annex XIII (Approximation of customs legislation) to the Agreement


Identifikátor aktu: COM(2020)357
Medziinštitucionálny kód: 2020/0164 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee meeting in trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other, concerning the update of Annex XIII (Approximation of customs legislation) to the Agreement
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.08.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/444
Názov procesu: COM(2020)357 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadeného Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym s...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee meeting in trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other, concerning the update of Annex XIII (Approximation of customs legislation) to the Agreement [docx, 81 kB] anglický 05.08.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee meeting in trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other, concerning the update of Annex XIII (Approximation of customs legislation) to the Agreement [pdf, 157 kB] anglický 05.08.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadeného Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o aktualizáciu prílohy XIII (Aproximácia právnych predpisov upravujúcich colnú oblasť) k dohode [docx, 83 kB] slovenský 05.08.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadeného Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o aktualizáciu prílohy XIII (Aproximácia právnych predpisov upravujúcich colnú oblasť) k dohode [pdf, 336 kB] slovenský 05.08.2020 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee meeting in trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other, concerning the update of Annex XIII (Approximation of customs legislation) to the Agreement [docx, 82 kB] anglický 05.08.2020 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee meeting in trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other, concerning the update of Annex XIII (Approximation of customs legislation) to the Agreement [pdf, 235 kB] anglický 05.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadeného Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o aktualizáciu prílohy XIII (Aproximácia právnych predpisov upravujúcich colnú oblasť) k dohode [docx, 83 kB] slovenský 05.08.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadeného Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o aktualizáciu prílohy XIII (Aproximácia právnych predpisov upravujúcich colnú oblasť) k dohode [pdf, 321 kB] slovenský 05.08.2020 Annex Annexes