Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Programme et plan d’action antidrogue de l’UE 2021-2025


Identifikátor aktu: COM(2020)606
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Programme et plan d’action antidrogue de l’UE 2021-2025
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.07.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/415
Názov procesu: COM(2020)606 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Protidrogový program a akčný plán EÚ na boj proti drogám na roky 2021 – 2025

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Protidrogový program a akčný plán EÚ na boj proti drogám na roky 2021 – 2025 [docx, 144 kB] slovenský 30.07.2020 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Protidrogový program a akčný plán EÚ na boj proti drogám na roky 2021 – 2025 [pdf, 626 kB] slovenský 30.07.2020 Communication
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Protidrogový program a akčný plán EÚ na boj proti drogám na roky 2021 – 2025 [docx, 104 kB] slovenský 30.07.2020 Annex Annexes
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Protidrogový program a akčný plán EÚ na boj proti drogám na roky 2021 – 2025 [pdf, 496 kB] slovenský 30.07.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 [docx, 107 kB] anglický 27.07.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 [pdf, 375 kB] anglický 27.07.2020 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 [docx, 134 kB] anglický 27.07.2020 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 [pdf, 503 kB] anglický 27.07.2020 Communication
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 [docx, 109 kB] anglický 27.07.2020 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 [docx, 136 kB] anglický 27.07.2020 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 [pdf, 504 kB] anglický 27.07.2020 Communication
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 [docx, 111 kB] anglický 27.07.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Agenda and Action Plan on Drugs 2021-2025 [pdf, 375 kB] anglický 27.07.2020 Annex Annexes