Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cross-border payments in the Union (codification)


Identifikátor aktu: COM(2020)323
Medziinštitucionálny kód: 2020/0145 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cross-border payments in the Union (codification)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.07.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/404
Názov procesu: COM(2020)323 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o cezhraničných platbách v Ö Únii Õ (kodifikované znenie)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cross-border payments in the Ö Union Õ Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001(codification) [docx, 98 kB] anglický 17.07.2020 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cross-border payments in the Ö Union Õ Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001(codification) [pdf, 242 kB] anglický 17.07.2020 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o cezhraničných platbách v Ö Únii Õ (kodifikované znenie) [docx, 97 kB] slovenský 17.07.2020 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o cezhraničných platbách v Ö Únii Õ (kodifikované znenie) [pdf, 423 kB] slovenský 17.07.2020 Proposal for a regulation
PRÍLOHY k Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o cezhraničných platbách v Únii (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP) [docx, 79 kB] slovenský 17.07.2020 Annex Annexes
PRÍLOHY k Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o cezhraničných platbách v Únii (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP) [pdf, 256 kB] slovenský 17.07.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cross-border payments in the Union (codification) (Text with EEA relevance) [docx, 79 kB] anglický 17.07.2020 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cross-border payments in the Union (codification) (Text with EEA relevance) [pdf, 162 kB] anglický 17.07.2020 Annex Annexes