Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2003/77/EC laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel


Identifikátor aktu: COM(2020)321
Medziinštitucionálny kód: 2020/0143 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2003/77/EC laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.07.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/401
Názov procesu: COM(2020)321 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po sko...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie [docx, 95 kB] slovenský 16.07.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie [pdf, 442 kB] slovenský 16.07.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2003/77/EC laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel [docx, 94 kB] anglický 16.07.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2003/77/EC laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel [pdf, 417 kB] anglický 16.07.2020 Proposal for a decision
ANNEX to the COUNCIL DECISION amending Decision 2003/77/EC laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel [docx, 84 kB] anglický 16.07.2020 Annex Annexes
ANNEX to the COUNCIL DECISION amending Decision 2003/77/EC laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel [pdf, 161 kB] anglický 16.07.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie [docx, 84 kB] slovenský 16.07.2020 Annex Annexes
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie [pdf, 259 kB] slovenský 16.07.2020 Annex Annexes