Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION Amending Decision 2003/76/EC establishing the measures necessary for the implementation of the Protocol, annexed to the Treaty establishing the European Community, on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel


Identifikátor aktu: COM(2020)319
Medziinštitucionálny kód: 2020/0142 (APP)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION Amending Decision 2003/76/EC establishing the measures necessary for the implementation of the Protocol, annexed to the Treaty establishing the European Community, on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.07.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/400
Názov procesu: COM(2020)319 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných nás...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele [docx, 94 kB] slovenský 16.07.2020 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele [pdf, 489 kB] slovenský 16.07.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION Amending Decision 2003/76/EC establishing the measures necessary for the implementation of the Protocol, annexed to the Treaty establishing the European Community, on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel [docx, 93 kB] anglický 16.07.2020 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION Amending Decision 2003/76/EC establishing the measures necessary for the implementation of the Protocol, annexed to the Treaty establishing the European Community, on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel [pdf, 398 kB] anglický 16.07.2020 Proposal for a decision