Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the compliance of the European Banking Authority with the requirements regarding the location of its seat


Identifikátor aktu: COM(2020)317
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the compliance of the European Banking Authority with the requirements regarding the location of its seat
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.07.2020
Číslo procesu: LPEU/2020/395
Názov procesu: COM(2020)317 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o tom, ako Európsky orgán pre bankovníctvo plní požiadavky týkajúce sa umiestnenia jeho sídla