Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision (EU) 2017/1855 authorising Romania to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2020)292
Medziinštitucionálny kód: 2020/0136 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision (EU) 2017/1855 authorising Romania to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.07.2020
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2020/378
Názov procesu: COM(2020)292 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/1855, ktorým sa Rumunsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoloč...